Cumann Gaelach

Abair i nGaeilge é!

Latest News 1

  Posted Title Author  
28th Feb Seachtain na Gaeilge 2023 Alison Cahill (Public Relations Officer)

Tá Seachtain na Gaeilge ag tosnú amárach, an 1ú de Mhárta 2023. Tá go leor imeachtaí sochraithe ag an gCumann Gaelach chun an Ghaeilge a chéiliúradh anseo in OL! Beidh Píotsa agus Plé againn mar is gnáth amárach ag a 2i.n. i Seomra na Gaeilge agus beidh seisiúin ceoil ar siúl i Hurlers ag a 8i.n. chun tús a chur leis na himeachtaí. 

I seachtain a 7, beidh Céilí sa chathair againn i gcomhpháirt le Comhluadar Luimnigh agus beidh an Cailín Ciúin ar siúil i gCMGS chomh maith le himeacht leis an Literary Soc. Ar an gCéadaoin, beidh Píotsa agus Plé eile agus imeacht leis an Craft Soc. Beidh Biongó Loco ar siúl ar an Déardaoin, agus táimid ar bís faoi sin! Ar siúl i Scholars ag a 8!

I Seachtain 8, beidh Bróinse Gaelach ar siúl i Seomra na Gaeilge, chomh maith leis na himeachtaí seachtainiúil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hey everyone! Seachtain na Gaeilge 2023 starts tomorrow March 1st and the Cumann Gaelach has so many events lined up! This week we have Pizza in Seomra na Gaeilge at 2pm Wed and a Trad Session in Hurlers at 8pm Wednesday to kickstart the events. 

In week 7, there will be a Céilí in the city with Comhluadar Luimnigh agus there will be a showing of An Cailín Ciúin as well as an event with the Literacy Society in UL. On Wednesday, there will be pizza as usual and an event with the Craft Soc. Our big event will be Bingo Loco in Scholars, Thursday the 9th at 8pm. We're so looking forward to it! 

In Week 8 we will have an Irish Brunch in Seomra na Gaeilge, as well as our two weekly events on Monday and Wednesday as usual. 

Seachtain na Gaeilge 2023

Posted 28th Feb
Author Alison Cahill (Public Relations Officer)

Tá Seachtain na Gaeilge ag tosnú amárach, an 1ú de Mhárta 2023. Tá go leor imeachtaí sochraithe ag an gCumann Gaelach chun an Ghaeilge a chéiliúradh anseo in OL! Beidh Píotsa agus Plé againn mar is gnáth amárach ag a 2i.n. i Seomra na Gaeilge agus beidh seisiúin ceoil ar siúl i Hurlers ag a 8i.n. chun tús a chur leis na himeachtaí. 

I seachtain a 7, beidh Céilí sa chathair againn i gcomhpháirt le Comhluadar Luimnigh agus beidh an Cailín Ciúin ar siúil i gCMGS chomh maith le himeacht leis an Literary Soc. Ar an gCéadaoin, beidh Píotsa agus Plé eile agus imeacht leis an Craft Soc. Beidh Biongó Loco ar siúl ar an Déardaoin, agus táimid ar bís faoi sin! Ar siúl i Scholars ag a 8!

I Seachtain 8, beidh Bróinse Gaelach ar siúl i Seomra na Gaeilge, chomh maith leis na himeachtaí seachtainiúil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hey everyone! Seachtain na Gaeilge 2023 starts tomorrow March 1st and the Cumann Gaelach has so many events lined up! This week we have Pizza in Seomra na Gaeilge at 2pm Wed and a Trad Session in Hurlers at 8pm Wednesday to kickstart the events. 

In week 7, there will be a Céilí in the city with Comhluadar Luimnigh agus there will be a showing of An Cailín Ciúin as well as an event with the Literacy Society in UL. On Wednesday, there will be pizza as usual and an event with the Craft Soc. Our big event will be Bingo Loco in Scholars, Thursday the 9th at 8pm. We're so looking forward to it! 

In Week 8 we will have an Irish Brunch in Seomra na Gaeilge, as well as our two weekly events on Monday and Wednesday as usual. 

Log In / Register to Request Membership
Cumann Gaelach Links
Awards Roll of Honour
Weekly Activities 2
Only logged in / active Cumann Gaelach members can book / attend these activities
no image Ciorcal Comhrá/Conversation Circle
Day:
Mondays
Starts:
12:00
Ends:
13:00
 Max:
20
IN-PERSON
Activity
Location: Seomra na Gaeilge, LC0-016

Bíonn ciorcal comhrá ar siúl againn gach Luan i Seomra na Gaeilge! Bíonn tae agus caife le fáil saor in aisce. Tugann an imeacht seo deis dúinn go léir an Ghaeilge a labhairt agus tá fáilte is fiche roimh gach aon duine, cibé leibhéal Gaeilge atá agat!


We host a conversation circle in Seomra na Gaeilge every Monday! There is free tea and coffee available. This is a great opportunity for us all to speak some Irish. Everyone is welcome, no matter what level of Irish you have!

Bígí linn!

no image Píotsa & Plé
Day:
Wednesdays
Starts:
14:00
Ends:
15:00
 Max:
20
IN-PERSON
Activity
Location: Seomra na Gaeilge, LC0-016

Bíonn ciorcal comhrá le píotsa againn ar an gCéadaoin! Buail isteach chun do chuid Ghaeilge a chleachtadh agus píotsa a ithe!

We have a conversation circle with free pizza on Wednesdays! Join us to practice your Irish and to have some pizza!

no image

Ciorcal Comhrá/Conversation Circle

Day Mondays
From 12:00, to 13:00
Cost FREE
Max 20 attendees
Type IN-PERSON Activity

Location: Seomra na Gaeilge, LC0-016

Bíonn ciorcal comhrá ar siúl againn gach Luan i Seomra na Gaeilge! Bíonn tae agus caife le fáil saor in aisce. Tugann an imeacht seo deis dúinn go léir an Ghaeilge a labhairt agus tá fáilte is fiche roimh gach aon duine, cibé leibhéal Gaeilge atá agat!


We host a conversation circle in Seomra na Gaeilge every Monday! There is free tea and coffee available. This is a great opportunity for us all to speak some Irish. Everyone is welcome, no matter what level of Irish you have!

Bígí linn!

no image

Píotsa & Plé

Day Wednesdays
From 14:00, to 15:00
Cost FREE
Max 20 attendees
Type IN-PERSON Activity

Location: Seomra na Gaeilge, LC0-016

Bíonn ciorcal comhrá le píotsa againn ar an gCéadaoin! Buail isteach chun do chuid Ghaeilge a chleachtadh agus píotsa a ithe!

We have a conversation circle with free pizza on Wednesdays! Join us to practice your Irish and to have some pizza!

About Cumann Gaelach

Fáilte mór romhat chuig Cumann Gaelach Ollscoil Luimnigh! Is cumann muid a bunaíodh chun mac léinn a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge a tharraingt le chéile chun an teanga a chéiliúradh, a labhairt agus a spreagadh ar champas na hollscoile. Ag croílár an chumainn, tá ár bpaisean agus ár ngrá dár dteanga dhúchais agus déanaimid ár seacht ndícheall chun í a úsáid chomh minic agus is féidir i slí neamhfhoirmeálta go laethúil. Díríonn an Cumann ar thaobh sóisialta na Gaeilge. Is é beatha teanga í a labhairt agus dá bhrí, sin déanaimid sáriarracht an bhéim iomlán a leagadh ar labhairt na Gaeilge amháin seachas an taobh leadránach a d’fhoghlaimíomar ar scoil! Is í príomhaidhm an Chumainn ná daoine le Gaeilge a tharraingt le chéile chun cairdeas a chothú, imeachtaí sóisialta a reáchtáil agus spraoi bheith againn – trí mhéan na Gaeilge. Tá fáilte is fiche roimh gach aon duine a bhfuil suim acu sa teanga, fiú mura bhfuil ach cúpla focal agat! Bígí linn, bígí Gaelach agus ná dean dearmad – Tír gan teanga, tír gan anam. ______________________________________________________________ 

A massive welcome to Cumann Gaelach Ollscoil Luimnigh! We are a society set up especially for students with an interest in our beautiful Irish language. We aim to bring these students together to celebrate Irish, to speak it and to promote it around the campus. At the very heart of the society is our passion and our great love for our native language and we do our utmost to use it as often as we can and in a non-formal setting. We focus on the social aspect of Irish. The way of a language is to speak it, and because of that, we make a big effort to emphasise the speaking of Irish rather than the boring old academic stuff we had to learn at school. Our main aim is to bring speakers and lovers of Irish together to create friendships, to organise social events and basically just to have a bit of craic – through Irish of course! Absolutely everybody is welcome, even if you only have a cúpla focal! So come join us, and don’t forget the old saying, "A country without a language is a country without a soul".

Current Committee 11
Chairperson Karin Mason
Vice Chairperson ADAM
Secretary Elaine Murray
Treasurer LIAM KELLY
Health and Safety Officer DHARMA GRIFFIN
Public Relations Officer AISLING
Public Relations Officer Alison Cahill
Events Officer Ciara Hunt
Events Officer Tadhg O Siochru
Events Officer Aisling Gough
First Year Rep JACK CANNING

Create your account today

Explore everything that UL Wolves has to offer.

UL Wolves does not use any third-party cookies. We only use cookies required for the website to function. No personal data is shared outside of UL Wolves.

By continuing to use this site you are agreeing to the UL Wolves Privacy Policy